Mutacje, czyli ewolucja

Książki Jack Burlay

Czy ktoś zastanawiał się nad tym, jakby wyglądał nasz świat, gdyby zwierzęta były inteligentne, a co więcej – umiały mówić? Czy to, co robimy z naszym środowiskiem jako ludzie, rozumna rasa (?), jest właściwe? Zbiór opowiadań zawarty w książce nie jest odpowiedzią na te pytania. Chciałem jedynie zasygnalizować czytelnikom, że jesteśmy odpowiedzialni za nasz świat … Dowiedz się więcej