Blog

  • Pierwszy wpis

      Tworzenie to 10% talentu, 30% pracy nad dziełem, 60% pracy nad sobą. Praca, to praca, tylko co to jest ten talent … ? Nie umiem tego zdefiniować, przynajmniej u siebie. Jak podaje wszechwiedząca Wikipedia: „Talent, to największa jednostka miary masy i pieniądza, używana w Asyrii, Babilonii, starożytnej Grecji i Palestynie. Była równa 60 minom.”