Tytuły opowiadań

Zaraz po wydaniu książki pt. „Mutacje, czyli ewolucja”, rozdałem część egzemplarzy członkom rodziny i rozesłałem kilka do bliskich znajomych. Jako jeden z pierwszych odezwał się mój kolega i stwierdził, że tytuł opowiadania „Kruk” sugeruje odpowiedź na zagadkę – tajemnicę zawartą w opowiadaniu. Czytając tytuł opowiadania, można się domyślić, co chciałem ukryć do jego końca. Z … Dowiedz się więcej