Zrozumieć obcego

Zanim dojdzie (jeśli w ogóle dojdzie) do spotkania ludzi z przedstawicielami obcych cywilizacji, trzeba przygotować się do takiej ewentualności. Specjaliści od lingwistyki, psychologii, socjologii będą musieli opracować procedury odkodowania obcych języków, systemów wartości czy sposobu myślenia obcych. Tłumaczenie jest tym wierniejsze, im lepiej znany jest kontekst, w którym osadzona jest tłumaczona treść. Również zasady społeczne … Dowiedz się więcej

Pierwszy wpis

 

Tworzenie to 10% talentu, 30% pracy nad dziełem, 60% pracy nad sobą.

Praca, to praca, tylko co to jest ten talent … ?

Nie umiem tego zdefiniować, przynajmniej u siebie.

Jak podaje wszechwiedząca Wikipedia: „Talent, to największa jednostka miary masy i pieniądza, używana w Asyrii, Babilonii, starożytnej Grecji i Palestynie. Była równa 60 minom.”

Dowiedz się więcej